FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


EASY ICE - chladivý obklad

Jednorázové chladicí obklady. Balení 25 sáčků z netkané textilie. Účinek se aktivuje stlačením. Teplota -4°C

EASY ICE

 • jednorázové chladicí obklady
 • balení 25 ks
 • sáčky z netkané textilie / velikost 14 cm x 18 cm
 • účinek se aktivuje stlačením
 • teplota - 4°C
 • zdravotní prostředek třídy IIa
 • produktové info a návod na použití zde

3600E - cena: 530,- Kč

UPOZORNĚNÍ:

 • Určeno pouze k jednorázovému a vnějšímu použití.
 • Nepoužívat, jeví-li sáček známky poškození.
 • Sáček netrhat a nesnažit se vylévat jeho obsah do okolí.
 • Obsah může zapříčinit podráždění a zabarvení pokožky (v případě zasažení oplachovat místo tekoucí vodou po dobu 15 minut).
 • Zdraví škodlivé! (V případě polknutí je nutné urychleně vyhledat lékařskou pomoc.)
 • Uchovávat v pokojové teplotě, mimo dosah dětí, v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů a hořlavých materiálů.
 • Nezmrazovat.
 • Nepoužívat na poraněnou pokožku.
 • Kontaktovat lékaře v případě kardiovaskulárních a oběhových chorob, při diabetu, při kožní ztrátě citlivosti (Raynaudův syndrom).

OBSAH: urea (močovina), chlorid amonný, voda

Vyrobeno v Itálii.