FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


iMIX tekutina

Nová modelovací tekutina vhodná jak pro vysokotavitelnou, tak pro nízkotavitelnou keramiku. Vynikající modelační a elastické vlastnosti, vhodná pro všechny typy keramiky, prodloužená pracovní doba. Balení 200 ml nebo 1000 ml.