FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


M.RONCATI | Nechirurgická parodontální terapie

Marisa Roncati - Kniha "Nechirurgická parodontální terapie" je nezbytností při parodontologických terapiích. Nechirurgické terapii musí vždy předcházet přesná a precizní diagnostika, aby bylo možné naplánovat konkrétní terapeutickou intervenci pro individuální potřeby pacienta.

Dr. MARISA RONCATI

  • Vystudovala klasickou literaturu
  • Vystudovala zubní lékařství a zubní protetiku na Univerzitě Ferrara, Itálie.
  • Dentální hygienistka, vystudovaná v Bostonu, USA, absolventka školy Forsyth School.
  • Profesorka studijního oboru dentální hygiena na univerzitě v Bologni (1991 - 2002) a ve Ferraře (2002 - 2006).
  • Profesorka studijního oboru dentální hygiena na Polytechnické univerzitě Marche (2008 - dosud), přednosta prof. A. Putignano.
  • Lektorka výukového modulu "Následná postprotetická profesionální hygiena" na II. stupni Univerzitního magisterského studia v Bologni v oboru protetika a implantační protetika s pokročilými technologiemi, přednosta prof. R. Scotti.
  • Učitel Evropského magisterského studia laserových aplikací (EDMOLA), Univerzita La Sapienza, Řím, přednosta prof. U. Romeo.

Autorkou mnoha sdělení, přednesů a odborných článků. Autorka knihy "Nechirurgická parodontální terapie" přeložené do mnoha jazyků.