FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  2 Stomatologie  /  2.12. Profylaxe  /  2.12.03. Odborné články a pojednání

Odborné články a pojednání

ČLÁNKY | orální hygiena = prevence komplikací

ODBORNÉ ČLÁNKY vztahující se ke zjištěním, že důsledná orální hygiena může být zásadním předpokladem prevence a snižování komplikací u postvirových infekcí. Vybrali jsme pro Vás vědecké práce odborníků pro dentální hygienu. Cytokinová bouře, jednoduché protokoly s cílem zamezit infekcím v ústech, předoperační výplachy dutiny ústní, mikrobiologické zhodnocení po výplachu úst a mnohem více...

Výrobce:  Micerium S.p.A.

M.RONCATI | Nechirurgická parodontální terapie

Marisa Roncati - Kniha "Nechirurgická parodontální terapie" je nezbytností při parodontologických terapiích. Nechirurgické terapii musí vždy předcházet přesná a precizní diagnostika, aby bylo možné naplánovat konkrétní terapeutickou intervenci pro individuální potřeby pacienta.

Výrobce:  Micerium