FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Ease-IT

Přístroje Ease-IT zahřívájí kompozit ve stříkačkách i v jednotlivých kompulích na ideální klinickou teplotu.

Ohřívačka zajišťuje optimální a uniformní konzistenci materiálu, aby jej bylo možno nanášet i ve velmi tenkých vrstvách a do malých kavit.EASE IT - sestava

Snižuje tak riziko vytvoření vzduchových bublin nejen pod rekonstrukcí, ale i ve výplňové hmotě.

Ohřívačka se skládá ze základny, nástavce (oboustranné použití) s otvory pro kompozita/karpule a nástavce s vaničkou pro ohřev kompulí či přímo malého množství kompozitu vytlačeného ze stříkačky. Každou část je možno zakoupit samostatně.

 

EASE-IT™ Heating Unit - základna, cena: 9.320,- Kč
- volitelná teplota mezi 40°C – 50°C
- topná jednotka s elektronickou regulací teploty
- výchozí nastavení teploty je 45°C
- po nahřátí světelná kontrolka změní barvu ze žluté na zelenou

 

EASE-IT™ Thermo-Block, cena: 3.450,- Kč
- oboustranné použití: z jedné strany je vhodný pro zasunutí stříkaček. Otočením hlavy dolů jsou v bloku otvory pro karpule
- kompozit zvláční, rekonstrukce je díky tomu snadnější (kompozitní hmoty vykazují méně bublinek)
- nahřívat je nutné na základně. Při práci na restauraci je možné nástavec přiblížit blíže křeslu. Teplota je uchována po dobu 10-15 minut.
- dojde-li k vytečení kompozitního materiálu je nutné důkladně vyčistit včas mezi jednotlivými pacienty

 

EASE-IT™ Jar, cena: 2.790,- Kč
- mistička na malou dávku kompozit/karpulí. Nepřilnavá úprava, víčko proti předčasné polymeraci materiálu. Mistička se nasadí na základnu a po nahřátí je možné ji přiblížit křeslu.
- vyvarujte se poškrábání nepřilnavého povrchu
- dojde-li k znečištění nepřilnavého povrchu mističky, je nutné ji mezi jednotlivými pacienty důkladně vyčistit

 

Cena sestavy celkem: 15.560,-


Čištění a dezinfekce:
Všechny části mohou být otřeny hadříkem navhlhčeným v dezinfekčním prostředku. Neponořujte žádné části do kapaliny. Nelze autoklávovat.