FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Ena White Regular & Sensitive - metoda walking

Léčba nevitálních zubů v ordinaci metodou "walking". Ordinační aplikace gelu na bází 12% peroxidu vodíku. Systém Ena White je nadále klasifikován jako zdravotnický prostředek - má platnou registraci tř. IIa dle Zákona o zdravotnických prostředcích 123/2000 Sb. (Medical Device Directive 93/42/EEC) - viz označení CE na výrobku.

ENA WHITE REGULAR & SENSITIVE
- ORDINAČNÍ LÉČBA PATOGENNÍCH A IATROGENNÍCH DISKOLORACÍ NEVITÁLNÍCH ZUBŮ

  • 12% peroxid vodíku pro ordinační použití
  • prodej pouze zubním lékařům - pro léčbu patogenních a iatrogenních diskolorací
  • výrobek má platnou registraci jako zdravotnický prostředek - viz označení CE na obalu
  • aplikace metodou walking bleaching
  • bezpečná a efektivní léčba pro citlivé zuby

Dle platné registrace ze Zákona o zdravotnických prostředcích 123/2000 Sb. je systém Ena White zařazen do IIa třídy. Jeho použití proto neupravuje Vyhláška 244/2012 (Directive 2011/84/EC), která upravuje koncentrace a použití bělicích gelů schválených jako Kosmetické produkty. Tato vyhláška neupravuje, a tedy ani nezakazuje použití gelů k léčení diskolorací, které byly schváleny jako zdravotnický prostředek, jejichž registrace je platná a jejichž koncentrace peroxidu vodíku je vyšší než 6 %.

Systém Ena White patří vždy do ordinace zubního lékaře a léčba diskolorací je i samotným lékařem dozorovaná. Pacient musí před vlastní léčbou projít pečlivým vyšetřením chrupu pro vyloučení rizik a volbu co nejefektivnější léčby.

Zbarvení skloviny a dentinu může být nejen díky stravě, nápojům a tabáku, ale i v důsledku vyššího věku pacienta. Mnohem vážnější jsou však příčiny původu zdravotního - ať již onemocnění, poranění nebo léčby samotné. To vše je zahrnuto pod výrazy patogenního a iatrogenního zbarvení nebo-li diskolorace např. tetracyklinové a minocyklinové zbarvení u dospělých, žloutenka, dentální fluoroza, ale i vrozené zbarvení, systémové, metabolické a traumatické....
Díky systému Ena White (Power, Regular & Sensitive, Light) má zubní lékař možnost volby efektivního způsobu léčby.


COSM012 - Ena White Regular - gel o obsahu 12% peroxid vodíku
Refill 2 x 2 ml stříkačky
Cena: 1.969,- Kč

COSM012E - Ena White Regular Set obsahující:
gel 12% peroxidu vodíku, 2 ml
Ena Dam - pasta 1,5 g
Cena: 1.698,- Kč


OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

COSM03B - Ena Dam - pasta 3 ml (4 g), cena: 512,- Kč

COSM05B - Ena White Block-out, pryskyřice 3 ml, cena: 772,- Kč   PRODEJ UKONČEN

COSM05S - Ena White Desensitizer - gel pro remineralizaci skloviny 2 x 1,2 ml, cena: 577,- Kč

COSSHINY25 - černé aplikační špičky (průměr 0,9 mm) pro gel 12% a Ena Dam, 20 ks, cena: 422,- Kč
(jiné průměry aplikačních kanyl viz ve vyhledávači: CHRF25 - průměr 1,2 mm a CHFF25 - průměr 0,8 mm)


Návod k použití