FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Ena White Power - profesionální léčba v ordinacích

Profesionální léčba patogenních a iatrogenních diskolorací ještě nebyla tak jednoduchá! Ordinační aplikace na bázi 35% peroxidu vodíku.Systém Ena White je nadále klasifikován jako zdravotnický prostředek - má platnou registraci tř. IIa dle Zákona o zdravotnických prostředcích 123/2000 Sb. (Medical Device Directive 93/42/EEC) - viz označení CE na výrobku.
  • prodej pouze zubním lékařům - pro léčbu patogenních a iatrogenních diskolorací
  • výrobek má platnou registraci jako zdravotnický prostředek - viz označení CE na obalu
  • 35% peroxid vodíku pro ordinační použití
  • výsledky již během jedné návštěvy
  • duální stříkačka aktivuje pouze potřebné množství gelu = žádné ztráty
  • neutrální PH 7,3 = nepoškozuje sklovinu
  • použijte s koferdamem, nebo ochrannou pastou Ena Dam

Dle platné registrace ze Zákona o zdravotnických prostředcích 123/2000 Sb. je systém Ena White zařazen do IIa třídy. Jeho použití proto neupravuje Vyhláška 244/2012 (Directive 2011/84/EC), která upravuje koncentrace a použití bělicích gelů schválených jako Kosmetické produkty. Tato vyhláška neupravuje, a tedy ani nezakazuje použití gelů k léčení diskolorací, které byly schváleny jako zdravotnický prostředek, jejichž registrace je platná a jejichž koncentrace peroxidu vodíku je vyšší než 6 %.

Systém Ena White patří vždy do ordinace zubního lékaře a léčba diskolorací je i samotným lékařem dozorovaná. Pacient musí před vlastní léčbou projít pečlivým vyšetřením chrupu pro vyloučení rizik a volbu co nejefektivnější léčby.

Zbarvení skloviny a dentinu může být nejen díky stravě, nápojům a tabáku, ale i v důsledku vyššího věku pacienta. Mnohem vážnější jsou však příčiny původu zdravotního - ať již onemocnění, poranění nebo léčby samotné. To vše je zahrnuto pod výrazy patogenního a iatrogenního zbarvení nebo-li diskolorace např. tetracyklinové a minocyklinové zbarvení u dospělých, žloutenka, dentální fluoroza, ale i vrozené zbarvení, systémové, metabolické a traumatické....
Díky systému Ena White (Power, Regular & Sensitive, Light) má zubní lékař možnost volby efektivního způsobu léčby.

COSM035 - Ena White Power - gel o obsahu 35% peroxid vodíku
Refill 2 x 5 g stříkačky
Cena: 3.229,- Kč

COSM035E - Ena White Power Set obsahující gel, 35% peroxid vodíku 5 g
Ena Dam - pasta 1,5 g
Cena: 2.490,- Kč

 

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

COSM03B - Ena Dam - pasta 3 ml (4 g), cena: 955,- Kč
(dodáváno s 6 ks černými aplikačními kanylami o průměru 0,8 mm CHFF25)

COSM05B - Ena White Block-out, pryskyřice 3 ml, cena: 772,- Kč    PRODEJ UKONČEN

COSM05S - Ena White Desensitizer - gel pro remineralizaci skloviny 2 x 1,2 ml, cena: 577,- Kč


Návod k použití

Pro potřeby vyhledávače: tekutý koferdam, kofferdam, kofrdam