FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


ENA CEM Z

Ena Cem Z je speciálně vyvinutý samotuhnoucí duální kompozitní cement vhodný zejména pro restaurace z oxidu zirkoničitého, drahých kovů a keramiky lepených na oxidozirkoničitý základ. Ena Cem Z Primer je adhezivní agens mezi oxidem zirkoničitým, kovy, celokeramickými restauracemi a vrchními materiály

SLOŽENÍ:
Ena Cem Z
- Monomer matrix: diurethane dimethacrylate, urethane acrylate
- Obsah plniva: 62 % obsahu anorganická plniva, skelné částice (v průměru o velikost 5 mikronů), kristobalit prášek (v průměru o velikosti 3 mikronů), pyrogenetický oxid křemičitý

Ena Cem Z Primer
- Ethanol, derivát kyseliny fosforečné

GRAF TESTOVÁNÍ PEVNOSTI ADHEZE:
- ZANOŘENÍM DO VODY NA 24 HODIN (37°C)
- TEST TEPLEM PO DOBU 48 HODIN (100°C)

INDIKACE ENA CEM Z:
- trvalé cementování nepřímých kovových restaurací (z drahých aj. kovů, z titanu), metalokeramických restaurací (oxid zirkoničitý, oxid hlinitý) nebo sklokeramických restaurací na implantátech s abutmenty z oxidu zirkoničitého
- adhezivní lepení oxido-křemičitých konstrukcí na abutmentech z oxidu křemičitého nebo kovu (např. titanu)
- adhezivní lepení titanových základů k samostatným abutmentům z oxidu křemičitého

Doporučujeme prostudovat Návod na použití v sekci Ke stažení

ENA CEM Z PRIMER slouží jako bonding agens:
- pro všechny shora zmíněné indikace
- mezi akryláty/kompozity a oxidem křemičitým

NEPOUŽÍVAT:
- má-li pacient prokazatelnou alergii na jakýkoliv z komponentů
- při cementaci restaurací na přirozené zuby
- v případě, že alespoň jedna z lepených částí není z oxidu zirkoničitého
- není-li možné bezpečně očistit a osušit oblast lepení nebo není-li možné dodržet předepsaný návod na použití
- při restauracích lepených na přirozené zubní pahýly nebo na implantované čepy

Nepolymerované akryláty mohou způsobit alergické reakce

Balení: Ena Cem Z - 8 g, Ena Cem Z Primer - 5 ml


CPCZK - Ena Cem na zirkon, úvodní set obsahující:
- samotuhnoucí cement (8 g)
- lahvička Ena Cem Z Primeru (5 ml)
cena: 4.254,- Kč


CPCZ - 1x Ena Cem Z (8 g) samotuhnoucí cement, cena: 2.705,- Kč

 

CPCZP - Ena Cem Z Primer (5 ml), cena: 2.037,- Kč