FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


ENA Etch 9,6 % kys. fluorovodíková

Leptadlo - kyselina fluorovodíková v gelu 9,6 %. Ve spojení se Silan Porcelain Primer tvoří vynikající řadu vazebného systému na keramický základ (můstky a korunky z keramiky, v ortodoncii kovové zámky na povrchy z keramiky či keramické zámky). Systém obsahuje také ochranný lak a kanyly.

Pro dosažení klinicky přijatelné retence na keramické povrchy je nutno změnit charakteristiku povrchu (např. můstky a korunky z keramiky, v ortodoncii kovové zámky na povrchy z keramiky, či lepení keramických zámků).

Změnu povrchu docílíme buď mechanickým zdrsněním keramiky a/nebo mikroleptáním (kys. fosforečnou) a/nebo použitím silných leptadel jako např. kyseliny fluorovodíkové.

Firma Micerium S.p.A. – dodavatel a držitel ochranné známky prvotřídního kompozitního systému (výrobce GDF GmbH, Rosbach, Německo) nabízí jako doplněk řady vazebných systémů systém ENA ETCH REPAIR = tj. adhezivní sytém na docílení zaručené retence na keramický základ (můstky, korunky z keramiky, keramické zámky atd.):


COSZ15 - kyselina hydrogenfluorovodíková v gelu 9,6 %, 3 ml, cena: 948,- Kč                     


COSZ25 - Ena Etch Silan - primer na keramiku (= Silane Porcelain Primer), 3 ml, cena: 834,- Kč

Ena Etch Silan

 

COSSHINYL2 - Ochranný lak 3 ml, cena: 290,- Kč

COSM3T - Ena Etch kanyly, 25 ks, cena: 403,- Kč

 

Postup: Lak se používá na ochranu keramických zón můstků či korunek (event. přilehlých zubů), které nechceme leptat. Kyselinu hydrogenfluorovodíkovou nanést pomocí jednorázového aplikátoru. Dále nanést Silan.