FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


FAS Aligner System | Úvodní informace

FAS Aligner System - tým ortodontistů provádí plánování ideální léčby. Jednou z největších výhod je, že systém nabízí vizualizaci skutečných kořenů a dásní, nikoli matematické modely. Ŕídí kontrolu vertikální dimenze v plánu léčby s ohledem na uzavření oblouku (Arc of Closure) a docílí tím dosažení vynikající okluze při použití méně nosičů a minimálních závěrečných úprav.

Původ FAS

Systém FAS byl navržen dvěma lékaři. Domingo Martín a Alberto Canabéz využili zkušeností získaných za celou svou kariéru a spojili technologii a know-how firmy Forestadent. Tím získali unikátní systém.


Co je FAS?

FAS je nový systém vytvořený s cílem přinést funkčnost a dokonalost do světa alignerů. Je to první systém, který to umožňuje. FAS byl navržen tak, aby řídil kontrolu vertikální dimenze v plánu léčby s ohledem na uzavření oblouku (Arc of Closure). To vám umožní zakončit léčbu při dosažení vynikající okluze a použití menšího počtu nosičů a minimálních závěrečných úprav.


Výhody FAS

Velkou výhodou FAS je, že dáváme pacientům správný žvýkací vzorec a zuby jsou v harmonickém postavení ke kloubům. Dosahujeme tím harmonických a estetických cílů, které jsme si stanovili a zároveň dosahujeme stability a dlouhé životnosti s dlouhodobými výsledky. FAS využívá inovativní materiály přizpůsobené každé fázi léčby, optimalizuje sledování a zkracuje dobu léčby. Od diagnostiky a plánování až po výrobu s pečetí kvality FORESTADENT.
FAS - diagnóza: 2D (panoramatický a laterální rtg), 3D (sken a CBCT) a 4D (dynamický odečet skutečných pohybů čelistního kloubu) - více zde.


FAS Occlusal Design® 

FAS Occlusal Design® je nástroj, který vám umožní komunikovat s projektovým centrem. Můžete se tak aktivně podílet na přípravě léčebného plánu. FAS vám umožňuje pracovat s vizualizací reálných kořenových segmentů, korunkových částí a gingivy vašich pacientů. Jednou z nejvýznamnějších výhod systému FAS oproti jiným systémům alignerů je to, že nabízí vizualizaci skutečných kořenů a dásní, nikoli matematické modely.

 

Root management (CBCT)

Segmentace skutečných kořenů umožňuje naplánovat a vážit "skutečné" postavení zubů v alveolární kosti (bude nutné nahrát CBCT). Pokud korekce zubů překročí biologické limity, budete to vědět předem. Budete schopni naplánovat alternativní řešení, které zachová cíl parodontálního zdraví.


Funkce STOP & GO

Pro optimalizaci účinnosti urychluje STOP & GO fáze a kontroluje účinnost léčby. Poskytuje také alternativní nástroje pro usnadnění procesu. Pokud ošetření ve fázi ověřování odpovídá plánu, klikněte na "GO" a další sada alignerů dorazí automaticky. Pokud je nutné provést změny, budete mít čas vyhodnotit různé terapeutické možnosti, abyste dosáhli očekávaného výsledku v co nejkratším čase (pomocí tlačítka STOP).

Chceš se dozvědět více? Stáhni si pracovní sešit.

Kliknutím na obrázek vpravo si stáhnete pracovní sešit FAS v AJ v PDF verzi.


Zaregistrujte se zdarma na portálu FAS.

Kliknutím na www.fasaligners.com budete přesměrování do prostředí, kde si můžete vytvořit svůj účet. Portál byl vyvinut pro plánování všech vašich případů. Zaregistrujte se nyní a klikněte na "REGISTRATION". Zadejte své údaje do registračního formuláře. Vytvoří se váš účet a po ověření obdržíte během několika hodin přihlašovací údaje e-mailem. Jednoduše se vraťte na www.fasaligners.com a klikněte na "LOGIN", tedy přihlašte se.