FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


5. OBN, OA - opalescentní skloviny

Opalescentní skloviny slouží k umocnění efektů v incizální, či krčkové oblasti. OBN (Opalescent Blue Natural) opalescentní modrá na incizi, OA (Opalescent Amber) opalescentní jantarová na další efekty, převážně v krčkové oblasti.

Opalescentní skloviny

slouží k umocnění efektů v incizální, či krčkové oblasti.


CHFOBN: OBN (Opalescent Blue Natural) opalescentní modrá na incizi, 5 g, cena: 1.770,- Kč

CHFOA: OA (Opalescent Amber) opalescentní jantarová na další efekty, převážně v krčkové oblasti, 5 g, cena: 1.770,- Kč