FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Enamel Plus HRi FUNCTION

Systém Enamel Plus HRi doplňuje mikrohybridní sklovina FUNCTION určená pro přední i postranní rekonstrukce chrupu. Vykazuje mechanické a funkční vlastnosti identické s vlastnostmi zlata a podobné přirozené sklovině, je mimořádně pevná a odolná pro podporu větší žvýkací zátěže. Kompozit dlouhodobě udržuje okluzální rovnováhu v čase - vhodný jak pro přímé, tak i nepřímé rekonstrukce.

Revoluční změny v estetických vlastnostech kompozitních systémů
přinášíme již dlouhodobě.

Nejdříve materiál
Enamel Plus HFO, vyvinutý ve spolupráci s prof. Lorenzem Vaninim,
později pak
Enamel Plus HRi, vykazující index lomu světla jako přirozená sklovina (s nano částicemi pro menší abrazivitu ve frontálním úseku).

Nyní uvádíme na trh

Enamel Plus Function
(mikrohybrid)

Jediný kompozit vhodný do postranního úseku, který se může pochlubit, opět jako jediný na trhu,
mechanickými a funkčními vlastnostmi shodnými se zlatem a podobnými přirozenému zubu, avšak mimořádně pevný a odolný pro podporu větší žvýkací zátěže.

Kompozit, který dlouhodobě udržuje OKLUZÁLNÍ ROVNOVÁHU v čase


Co je to OKLUZÁLNÍ RONOVÁHA?

Myšlenka OKLUZÁLNÍ ROVNOVÁHY je odlišná od OKLUZÁLNÍ STABILITY, která je spíše dynamickým pojmem blížícím se fyziologii. Pacientovi se během jeho života mění fyziologicky okluze, a to díky narůstajícímu věku, životnímu tempu a stresu, či díky pouhým návykům, které má. Pacient však nikdy neztrácí OKLUZÁLNÍ ROVNOVÁHU, jakkoliv by ji upravoval.

PŘIROZENÁ SKLOVINA je dostatečně TVRDÁ tkáň, která odolává žvýkací zátěži. SOUČASNĚ však je to tkáň podléhající OPOTŘEBENÍ a která se přizpůsobuje úpravám v okluzi. V takovém případě se pacientovi zachovává OKLUZÁLNÍ ROVNOVÁHA i v případě změn v okluzi a změn pozice dolní čelisti

 

VŠECHNY KOMPOZITNÍ MIKROHYBRIDNÍ A NANOHYBRIDNÍ PRYSKYŘICE HRi A HFO LZE VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT

Letáček Enamel Plus HRi Function - zde