FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Enamel Plus HRi BIO FUNCTION

Mikrohybridní pryskyřice KOMPATIBILNÍ se životem. Unikátní monomer bez přítomnosti Bis-GMA, který uvolňuje Bisfenol-A (BPA), organickou sloučeninu, která vykazuje v lidském těle estrogenní vlastnosti a způsobuje zdravotní potíže. Dostupný celý systém bez BisGMA (skloviny, dentiny, bondy, flow, sealant, kompoz. cementy, provizoria Ena Soft a Ena Soft Flow).

V roce 2017 se rodí Enamel Plus HRi BIO FUNCTION sklovina (produktová brožura zde)

V roce 2018 doplňují systém HRI BIO FUNCTION dentiny a další materiály,
které
neobsahují Bisfenol-A, více zde

Uvedení kompozitní pryskyřice Enamel Plus HRi Function na trh v roce 2013 znamenalo převratný pokrok ve výplňových estetických materiálech. Na trh přišel kompozit s fyzikálně-mechanickými vlastnostmi podobnými zlatu a s takovou odolností abrazi, která je nejideálnější pro postranní sektor a kterou lze využít jak u přímých, tak u nepřímých rekonstrukcí. Jedná se však o mikrohybridní kompozit, a tak ho lze aplikovat i na restaurace ve frontě. Navíc výzkumy, studie a protokoly vyvinuté prof. Lorenzo Vaninim ukázaly velké terapeutické možnosti tohoto výrobku pro posturální léčbu.
Esteticko-fyzikální vlastnosti této pryskyřice poprvé v historii umožňují globální přístup k pacientovi, respekujíc

ESTETIKU - FUNKCI - POSTURU

Enamel Plus HRi Bio Function je výsledkem až puntičkářských výzkumů s cílem ještě více podpořit unikátní vlastnosti kompozitní skloviny HRi Function. Díky estetickým a fyzikálním vlastnostem lze BIO FUNCTION použít v předním i postranním úseku. Dentiny Bio Function na sebe nenechaly dlouho čekat a dnes lze říci, že celý systém kompozitních pryskyřic BIO FUNCTION nyní obsahuje kompletní sortiment pro restaurace.

Enamel Plus HRi Bio Function je biokompatibilní a předvídá požadavky, které jistě budou v budoucnosti doporučovány či přímo požadovány u podobných materiálů.

VŠECHNY KOMPOZITNÍ MIKROHYBRIDNÍ A NANOHYBRIDNÍ PRYSKYŘICE HRi A HFO LZE VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT

Enamel Plus HRi Bio Function se vyznačuje hlavně:

  • biokompatibilitou chemickou (pryskyřice a nano plniva) a mechanickou (abraze jako u přirozené skloviny)
  • větší odolností ve srovnání s jinými kompozity: abraze (zlato/sklovina) a komprese (amalgám)
  • zpracovatelností: snadno se modeluje, odřezává, drží tvar, nelepí se na nástroj
  • leštitelností: rychlá, evidentní a dlouhodobá
  • polymerací do 4 mm hloubky se shodnými fyzikálními vlastnostmi jako na povrchu

Enamel Plus Bio Function více než evoluční kompozit. Bio Function je spíše revolucí na poli konzervační a funkční estetiky

Nyní mají jak zubaři, tak zubní technici k dispozici výrobek převyšující očekávání, která obvykle mají od kompozitu pro přední i postranní restaurace.