FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Návody k použití

Návody k použití ve stomatochirurgii. Pokyny pro pacienta a pokyny pro ortodontistu.

Stomatochirurg - návod

Prosím, projděte si podrobný návod pro stomatochirurga (v Aj).

Pokyny pro pacienta

Bezprostředně po operaci jsou fixační jednotky pokryty voskem. Pacient si sám aplikuje vosk vždy po čištění. Chrání se tím tváře, které mohou být podrážděny intraorálním prodloužením implantátu, a to hlavně krátce po operaci z důvodu otoku měkkých tkání. Doporučuje se chlazení místa během 48 hodin po operaci a 3 dny se vyhýbejte sportovním aktivitám. Pacienti by měli vyplachovat chlorhexidinem s perlivou vodou, 2x denně po dobu 12 dní. Většina pacientů by však měla být poučena, aby se nedotýkali konce implantátu ani jazykem, ani na něj nijak nesahali prstem. To může být hlavní příčinou, proč se během prvních týdnů po operaci může vyskytnout pohyblivost kotvení bez známek lokální infekce. Prodloužená část implantátu je novým hladkým předmětem v ústech, svádí to mnoho pacientů k dotekům jak jazykem, tak prsty i přes přísné instrukce stomatochirurga nebo ortodontisty. Proto musí ortodontisté důsledně trvat na dodržování pokynů, jinak je zde riziko uvolnění implantátů a v některých případech i potřebě zopakovat chirurgický výkon.

Pokyny pro ortodontistu

Po celou dobu ortodontické léčby by měla být jakákoliv malá pohyblivost implantátů křížově kontrolována s případnými neobvyklými opakovanými zátěžemi způsobenými špatnými návyky. Pokud je proveden zásah včas, opakované zátěže jsou eliminovány, dojde k opětovnému návratu stability implantátu. Pro snížení rizika působení těchto nepřirozených sil by se mělo zahájit ortodontické zatížení nejpozději 2- 3 týdny po operaci. Počáteční zatížení nesmí být vyšší než 100 až 150 g. Množství síly se může postupně zvyšovat během prvních 3 měsíců, ale nikdy by nemělo překročit 250 g. Navíc tyto vysoké síly nejsou potřeba pro optimální pohyb zubů  nebo pro docílení lepšího ortodontického výsledku. Uzavřené NiTi pružiny lze použít k pohybu zubů, ale pro ortopedický pohyb se používají elastiky. V tomto případě je pacient instruován, aby je snímal při čištění zubů a zaměňoval alespoň 2x denně za nové. Asi 10 dnů po chirurgickém zákroku musí ortodontista poskytnout specifické pokyny pro ústní hygienu a jak pečovat o měkké tkáně kolem kulatého výčnělku implantátu. Doporučuje se použít běžný měkký zubní kartáček, elektrický kartáček není doporučován.