FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  1 Ortodoncie  /  1.21. Bollard® miniplates  /  1.21.02. Návody

Návody

Návody k použití

Návody k použití ve stomatochirurgii. Pokyny pro pacienta a pokyny pro ortodontistu.

Výrobce:  Tita-Link