FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Easy-Fit® Jumper

Easy-Fit® Jumper funkční aparátek pro II. třídu používaný za současně probíhající terapie a ve spojení s jakoukoliv preskripcí fixních rovnátek a/nebo oblouků. Bez nutnosti spolupráce pacienta. Jednoduchá spolupráce s laboratoří. Nasazení v jedné návštěvě pacienta.

Easy-Fit® Jumper


Na první pohled jasné nejatraktivnější výhody...

  • Nasazení v jedné návštěvě pacienta.
  • Žádné podložky - žádné snímání aparátku.
  • Jednoduchá spolupráce s laboratoří.
  • Plynulá protruze.
  • Korekce II. třídy se simultáníí terapií rovnátky.
  • Nezávisle na spolupráci pacienta.
  • Ideální manipulace jak praváky, tak i leváky.
  • Asymetrická protruze - přesně do 1/8 mm na každé straně.
  • Není nutné držet skladové zásoby různých velikostí podložek.

TECHNICKÁ DATA:

SORTIMENT A CENY:

 

321-0118: Easy-Fit Jumper, set pro 1 pacienta, slot .018, cena:

321-0122: Easy-Fit Jumper, set pro 1 pacienta, slot .022, cena: