FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Druhá třída, 12 let

Pacient 12 let, II. skeletální třída, případ po 12 měsících.