FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Třetí třída, 28 let

Pacient 28 let, III. skeletální třída, případ po 12 měsících.