FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Použití a funkční cviky

Léčba ve spojení s funkčními cvičeními, doporučení, údržba.

L É Č B A
Terapie je v závislosti na funkční rovnováze buko-dentálního aparátu ve spojení s funkčními cvičeními. O fungující léčbě můžeme hovořit pouze provádí-li současně pacient dobrovolně svalová cvičení (garantovaná plastickým účinkem Bio-aktivátorů). Použití aktivátoru je indikováno jak aktivním nošením ve dne (cca na 1 hodinu), tak i pasivním nasazením v noci. Přibližně týden se aparátek používá pouze ve dne. Pacient musí provádět nosní dýchací cviky a polykací rehabilitační cviky spojené s kousacími cviky po dobu maximálně 20 - 30 minut, a to 3x denně.

Přibližně po týdnu se musí nasadit aktivátor také na noc. Pacientovi s ústním dýcháním se tím umožní dýchat nosem. Je možné, že během prvních nocí pacient aparátek z úst ztratí, zvláště pak takový pacient, který soustavně dýchá ústy. S postupem času a stálým nasazováním pacient zvládne držet aparátek nasazený po celou noc.

Při vstávání může být citlivost na řezácích, zvláště pak na dolních, ale s odstraněním aparátku tato citlivost pomine během cca 30 minut.

UPOZORNĚNÍ
Bio aktivátor musí předepsat odborník - zubní lékař/ortodontista.
Doporučujeme postupovat podle návodu. Pacient musí být průběžně sledován odborníkem. Nepoužívat aparátek v případě pokročiliých parodontálních patologií, a tedy v přítomnosti nadměrné pohyblivosti zubů.

DOPORUČENÍ
Aparátek nesmí zranit rty nebo dásně. Stane-li se tak, je nutné provést úpravy aparátku. Úpravy aparátku upravuje lékař - aparátek se nesmí jakkoliv upravovat pacientem v domácím prostředí! Během nošení aparátku je důležité mít zuby stále dobře vyčištěné, aby se zamezilo krvácení z důvodu gingivitidy. Během nošení aparátku nesmí mít pacient pocity jako: silný tlak, kontrakce, zuby, ústa, krk, bolest zad...

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Aparátek je nutno denně čistit přírodními ústními vodami (bez příměsi lihu) zanořením na několik minut, poté nechat oschnout na několik minut. Jako alternativu lze zvolit zanoření aparátku do sklenice s vodou a s rozpuštěnou dezinfekční tabletou. V případě různých reakcí z přecitlivělosti sliznic se doporučuje přerušit léčbu a vyhledat radu lékaře, který aparátek předepsal. Aparátek se nahradí novým je-li s postupem času deformován (zkroucen, nebo narovnán) a ztrácí na efektivitě. Výměna aparátku je doporučena přibližně po 4 - 6 měsících, v závislosti na stavu jeho opotřebení.