FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


miniPrevail - jednokanyly nekonvert. k bodování

Kanyly k bodování na kroužky na 1. a 2. molár - design a vlastnosti shodné s kanylami miniPrevail k přímému lepení. M-D vzdálenost 4,2 mm a 3,2 mm.


Nové kanyly miniPrevail® jsou navržené pro nejvyšší komfort pacienta.

Dostupné jsou k bodování na kroužek na 1. a 2 molár

  • Design kanyly k bodování stejný s kanylami k přímému lepení
  • Výrazné barevné značení kvadrantů
  • Paralelní stěny kanyly pro velmi snadné dosazení
  • M-D vzdálenosti 4,2 mm a 3,2 mm
  • Sešikmená okluzální stěna a elegantní háček zaručují více komfortu
  • Trychtýřový vstup
  • Bodování na kroužek je zdarma

Preskripce: Edgewise, Roth, MBT

Slot: .018 a .022


Ceny naleznete v ceníku orto zde