FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


miniPrevail - jednokanyly nekonvert. 1. molár

Kanyly na 1. moláry - horizontální a vertikální střední osa kanyly, výrazné barevné značení kvadrantů a paralelní stěny kanyly pro velmi snadné dosazení. M-D vzdálenost 4,2 mm. Sešikmená okluzální stěna a elegantní háček zaručují více komfortu a jednodušší bonding. Trychtýřový vstup, 80 mesh mřížková baze a okluzální/gingivální zářezy pro snazší uchopení pinzetou.


Nové kanyly miniPrevail® jsou navržené pro nejvyšší komfort pacienta.

Dostupné jsou pro lepení na 1. molár a také k bodování na kroužek

  • Horizontální a vertikální střední osa kanyly
  • Výrazné barevné značení kvadrantů
  • Paralelní stěny kanyly pro velmi snadné dosazení
  • M-D vzdálenosti 4,2 mm - pro adaptaci na 1. molár
  • Sešikmená okluzální stěna a elegantní háček zaručují více komfortu a jednodušší bonding
  • Trychtýřový vstup
  • 80 mesh mřížková baze
  • Okluzální/gingivální zářezy pro snazší uchopení pinzetou


UNIKÁTNÍ DESIGN BAZE
unikátně navržené okluzálně-gingivální zářezy umožňují lepení na částečně prořezané moláry aniž by vadila velikost baze a ovlivňující pevnost adheze kanyly. Snadné snímání - adhezívum zůstává na bazi a zub lze snadněji zbavit zbytků lepidla a vyleštit.


Preskripce: Edgewise, Roth, MBT

Slot: .018 a .022

Ceny naleznete v ceníku orto zde