FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


4. Comfort Zone™

Comfort Zone™ jsou nejelegantnější zámky s 80 % redukovanou frikcí - avšak zárukou velmi efektivní léčby s kontrolou nad pohybem zubů. Gracielní zámky naopak nejsou tak malé, jak vypadají! Přesto jsou nejmenšími v našem sortimentu.

JAK ZÁMKY FUNGUJÍ? JEDNODUŠE GENIÁLNĚ
Princip nejmenšího úsilí

Paretův princip (Paretovo pravidlo) zjednodušeně říká, že 80% výsledku docílíme jen 20% úsilím. Toto pravidlo se dá plně aplikovat na fukci těchto zámků.

Zámky Comfort Zone™ o nízké frikci jsou záměrně navrženy tak, aby získaly co nejvíce výhod z Paretova principu. Díky zaoblenému dnu slotu a zkoseným stranám dochází k 80% redukci tření drátu ve slotu. Díky docílení maximální redukce tření zbývajích 20 % kontaktu drátu zaručuje a přináší tu nejvyšší efektivitu a kontrolu nad pohybem zubů a je příležitostí pro časnou torzi.


Slot o nízké frikci generuje jemné síly - to umožňuje docílit časnou torzi
při použití NiTi thermoaktivního drátu.


ANCHOR-LOCK PAD™
je velmi pokrokovou technologií. Jakási zámková baze,
která díky konickým miniaturním pilotům dokáže docílit velmi kvalitní mechanickou
retenci. Piloty se rozšiřují směrem vně baze a dokáží krásně vklouznout do hmoty
adhezíva, které tímto výborně podrží.

  • technologicky pokročilý desing
  • retence stejná, nebo lepší, než u mřížkové baze
  • konicke piloty v bazi fungují jako vynikající mechanická retence
  • baze doleštěná EDM¹ technologií pro další podporu retence
  • piloty jsou v ostrém úhlu k torzi, zkosení tvoří podsekřiviny, které drží adhezívum

¹EDM - Electrical Discharge Machining = elektrojiskrové nebo elektroerozivní obrábění (více o této metodě zde)

Značení zámků:

 

Slot: .018 a .022


Ceny naleznete v ceníku orto zde


Preskripce:

ROTH                MBT a Edgewise