FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Logotyp - Rebranding 2023

Ve svém 57. roce své činnosti ohlašuje firma ZIRC s velkým nadšením změnu své značky a logotypu. Od nynějška začnete vídat nové logo ve firemních materiálech (nabídkách, e-mailech, na novém webu) a na sociálních sítích. I my se připojujeme a budeme postupně prezentovat Zirc už v novém plášti.

 

Nový design vyjadřuje velmi rozmanitou nabídku firmy ZIRC - odolných, kvalitních dentálních výrobků, které jsou navrženy tak, aby šetřily čas profesionálů ve stomatologii, a to pro jakékoliv použití. Logo je inspirováno myšlenkou "vrstvení" produktů, tedy vytvořením komplexního systému produktů, které budou "kolovat" mezi ošetřovnou a sterilizační místností. Zaměříme-li se do hloubky, pak monogram "Z" představuje tři na sebe navázané vrstvy. Design navíc vyjadřuje poctu úplně prvnímu logotypu a historii firmy. Logotyp byl aktualizován a vyvážen moderními prvky s profesionálním estetickým konceptem, který se odklání od hravého vzhledu loga používaného v letech 2014 - 2023.

Jak šel čas...

Tisková zpráva: