FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Nano respirátor | BreaSAFE ANTI-COVID-19

Nejúčinnější dlouhodobá a funkční ochrana před virem SARS-CoV-2 - stupeň ochrany dle nové EU normy COVID_19, PPE-R/02.075 version 1  s účinností záchytu vyšší než 94 % pevných částic o velikosti 0,6 µm, nebo kapalných o velikosti 0,4 µm. Obsahuje nano částice stříbra s antimikrobiálním efektem. Vyrobeno v ČR. NA OBJEDNÁNÍ.


Nano respirátor BreaSAFE® ANTI-COVID-19 | FFP2

byl vyvinut jako ochrana proti viru SARS-CoV-2

 

Z hygienických důvodů nelze respirátory vrátit ani vyměnit.

 • Certifikován dle nové EU normy Covid_19, PPE-R/02.075 version 1, která byla vytvořena pro produkty s testovaným záchytem koronaviru.
 • Certifikováno Výzkumným ústavem bezpečnosti práce dle normy EU: EN 149:2001 + A1:2009 (FFP2)

NANOVLÁKENNÝ * ANTIMIKROBIÁLNÍ * OPAKOVANĚ POUŽITELNÝ
BEZVENTILOVÝ RESPIRÁTOR
* OBSAHUJE STŘÍBRO

 • Účinná ochrana nejen před virem SARS-CoV-2
 • Možnost bezpečně použít několik dní (1-2 týdny), je-li používán pro účel ochrany proti viru SARS-CoV-2 viz dále *
 • Nanovlákenná membrána firmy PARDAM NANO4FIBERS s.r.o.
 • Nanočástice stříbra s antimikrobiálním efektem
 • Stupeň ochrany třídy COVID_19 dle nové EU normy: Covid_19, PPE-R/02.075 version 1 (Norma byla vytvořena pro produkty s testovaným záchytem koronaviru.)
 • Účinnost záchytu virů a bakterií 99,5 % - 99,9 % (testováno uznávanou laboratoří Nelson Laboratories, USA)
 • Bez ventilku
 • Ekologický a hypoalergenní - bez použití lepidel a pojiv

Usmívající se Na Vaši žádosti Vám pošleme aktuální cenovou nabídku.

Nanovlákenný opakovatelně použitelný respirátor, který má novou certifikaci Covid_19 garantovanou dostatečnou ochranu proti viru SARS-CoV-2 dle normy EU, jedná se o efektivní ochranu proti koronaviru. U respirátorů FFP3 je testován záchyt pro velikost 0,3 μm a větší. Proto u těchto respirátorů  nevíme, zda je ochrana před viry dostatečná, protože viry jsou veliké 80-150 nm. Proto nyní vznikla nová EU certifikace COVID_19, která testuje záchyt virů. Respirátor BreaSAFE ANTI-COVID patří k jedněm z mála produktů na českém trhu, který na tuto velmi přísnou certifikaci dosáhl.

* Při testování nebyla prováděna zkouška zanášení prachem (DRB 4/15 dolomitický prach). Respirátor tak lze používat jako Osobní ochrannou pomůcku (např. pro průmyslové použití) po dobu jedné směny (označení NR). Respirátor nelze čistit od zanesení prachem.

MÁTE OBAVY Z BEZPEČNOSTI POUŽITÍ NANOVLÁKEN?
Protože jsme se setkali s obavami z určitých diskuzí nad bezpečností nanovláken vězte, že respirátory a roušky jsou opravdu bezpečné.
Vlákna, ze kterých se připravují roušky a respirátory se vyrábí z polymerních vláken a ta jsou nekonečná, elastická, nelámou se a netříští. Zde jsou tedy veškeré obavy liché. Submikronová nekonečná vlákna z polymerů nepřinášejí žádné riziko na rozdíl od anorganických nanovláken a nanotub, které jsou zcela odlišné materiály.

Výhody respirátoru BreaSAFE® ANTI-COVID-19

 • Obsahuje nanovlákennou membránu, která spolehlivě chrání před bakteriemi, viry i alergeny
 • Inovativní nanovlákenná filtrační technologie s obsahem aktivního stříbra - vysoce účinný v boji proti mikroorganismům, stříbro eliminuje zápach a zajišťuje ochranu i v případě zvlhnutí
 • Bez dýchacího ventilu - chrání uživatele i okolí
 • Je-li používán pro účely ochrany před koronavirem, lze ho bezpečně nosit po dobu několika dní (1 - 2 týdny), v závislosti na prostředí, aktivitě a péči o něj
 • Nízká váha - pouze 16 g
 • Vysoce prodyšný - 150 cm2 dýchací plochy zaručuje snadné a pohodlné dýchání
 • Nízký koeficient obtoku vzduchu kolem masky = excelentní "FIT FAKTOR" znamená účinnou těsnost
 • Drží tvar a perfektně sedí na obličeji
 • Hypoalergenní - vícevrstvé složení bez lepidel a pojiv
 • Jednotlivé komponenty byly pečlivě vybrány s cílem umožnit dezinfekci respirátoru
 • Ekologický

Kde lze použít nanovlákenný respirátor BreaSAFE®?

 • Zdravotnictví
 • Státní správa
 • Průmysl
 • Veřejná doprava
 • Osobní ochrana

V respirátorech jsou použity nano částice stříbra (nanostříbro), které bylo vyhodnoceno jako jedna z nejúčinnějších antimikrobiálních látek. Díky použití nanomembrány s aktivním stříbrem nemohou mikroorganismy ve struktuře respirátoru přežívat a množit se. Díky vysoké míře prodyšnosti materiálu není navíc potřeba používat výdechový ventil, i proto mohou být repirátory používané hlavně ve zdravotnictví pro osobní ochranu zdravotníka a jeho okolí. Proto také mohou uživatelé respirátor používat opakovaně a přečkat s ním ve zdraví a v pohodě i případnou několikatýdenní epidemii závažného respiračního onemocnění.

S hrdostí vyvinuto a vyrobeno v České repubice
společností PARDAM NANO4FIBERS s.r.o.

Co je to "Certifikace: COVID_19"?

Jako odpověď na současnou hrozbu šíření nákazy Evropská unie vydala:

 • Doporučení (EU) 2020/403
  o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425
  o osbních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

Vznikl tak nový typ certifikace: COVID_19 (definování kvality ochranných prostředků proti viru SARS-CoV-2). Tato certifikace zajišťuje uživatelům ochranných prostředků jistotu, že budou chránění v souladu s novou normou, která bere v potaz specifika šíření nemoci SARS-CoV-2.

Proč lze respirátory BreaSAFE® používat opakovaně?

V respirátorech BreaSAFE® je použita nanovlákenná membrána s obsahem stříbrných nanočástic Nanosilver®.
Díky použití nanostříbra nemohou mikroorganismy ve struktuře respirátoru přežívat a množit se. Díky tomu mohou být respirátory BreaSAFE® používány i opakovaně, dokud nedojde k jejich mechanickému poškození. Z pohledu antivirové ochrany doporučujeme 1-2 týdny, v závislosti na prostředí, aktivitě a péči o něj. Při testování však nebyla prováděna zkouška zanášení prachem (DRB 4/15 dolomitický prach). Respirátor tak lze používat jako Osobní ochrannou pomůcku (např. pro průmyslové použití) po dobu jedné směny (označení NR). Respirátor nelze čistit od zanesení prachem.

Interní studie prokázala, že i po 14 násobném ošetření nedošlo ke snížení prodyšnosti, poškození vnější či vnitřní vrstvy respirátoru a především ke snížení filtrační účinnosti použité membrány.

Respirátor BreaSAFE® je prodyšný a dobře sedí na obličeji.

Respirátor BreaSAFE je vyroben ze tří až čtyř funkčních vrstev laminovaných bez použití jakýchkoli přísad ve formě lepidla nebo pojiva. Je díky tomu lehký a anatomicky tvaraovaný do ohebného pláště. Respirátor BreaSAFE jsou celoprodyšné a jejich prodyšnost je natolik nadstandardní, že se nemusí používat výdechové ventily, ve kterých se mohou množit bakterie, viry, plísně a kvasinky. nepoužití ventilu v konstrukci našich respirátorů umožňuje jejich opakované nezávadné použití.

Jaký je rozdíl mezi stupněm ochrany FFP3 a COVID_19?

Existují 3 certifikované třídy stupně ochrany, které se testují u respirátorů, a to: FFP1, FFP2 a FFP3. Nově pak certifikace COVID_19, která garantuje dostatečnou ochranu proti viru SARS-CoV-2 dle normy EU. Respirátory třídy FFP3 a COVID_19 jsou schopny chránit svého uživatele před onemocněním virovou nákazou (např. "běžná" chřipka, SARS, MERS, COVID-19 apod.)

Co znamená, že má respirátor vysoký "FIT FAKTOR"?

V rámci měření certifikovaným zkušebním ústavem, se posuzuje schpnost respirátoru filtrovat vzduch a odstraňovt nevhodné částice, ale velmi také záleží na jeho přiléhavosti - tzv. "FIT FAKTORU". Pouze respirátor, který splňuje parametry EU normy na těsnost a množství vzduchu, které se dostane dovnitř a ven okolo respirátoru, získá stupeň ochrany FFP3 či COVID_19.

V případě, že se rozhodnete používat respirátor jako ochranu proti mikroorganismům, doporučujeme respirátor ošetřit:

 • po každém použití (z důvodu možnosti kontaminace vznikající v důsledku manipulace s respirátorem)
 • dezinfekcí ve spreji, ideálně na bázi lihu či isopropylalkoholu
 • teplem v horkovzdušném sterilizátoru či autoklávu při teplotě max. 70°C po dobu 30 minut

Z důvodů rizika poškození membrány neodoporučujeme:

 • dezinfikovat prostředky na bázi peroxidu vodíku
 • při použití horkovzdušného sterilizátoru či autoklávu překročit doporučenou teplotu 70°C
 • sterilizovat UV lampou nebo ozónem
 • vkládat vlhké respirátory ošetřené dezinfekcí do autoklávu nebo horkovzdušného sterilizátoru (riziko vznícení par dezinfekce)

Respirátor nepoužívejte, jestliže:

 • Škodlivé částice pronikly respirátorem a bylo zjištěno jeho znečištění, zápach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem
 • Došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu respirátoru

→ Respirátor musí být uchován v suchém a čistém prostředí při teplotách -5 až +40°C.

→ Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel na dosedací ploše těsnící linie respirátoru vousy.

→ Respirátor se nesmí máčet ve vodě ani v jiné tekutině.

Jak pečovat o nano respirátor BreaSAFE?

Seznamte se detailně s návodem na použití a údržbu zde.

PRODUKTOVÝ LIST

VÝKLAD POJMŮ:
- Nanovlákno a nanotechnologie
- Respirátory FFP3
- Nano roušky
- evropská norma EN 149:2001+A1:2009

DOGMA: respirátor s filtry/ventily ANO či NE?
Respirátory s filtry jsou osobním ochranným prostředkem pro nositele - neboť filtr je vždy výdechový (!). Nositel je tedy chráněn nyní i proti virům, avšak při výdechu ventil propouští směrem ven. V případě, že je nositel sám nemocný, může kohokoliv ve svém okolí nakazit, jako by respirátor vůbec neměl. Lze tedy říci, že respirátor s filtrem je od povahy věci sobecký vůči okolí nositele. Už dnes jsme se v praxi setkali s lékaři, kteří ve snaze ochránit i své okolí, nosí přes respirátor s ventilem ještě chirurgickou ústenku. Z logiky věci tedy vyplývá, že respirátory s ventilem jsou vhodné všude tam, kde zdravotník ošetřuje již nakažené (lůžkové části nemocnic apod.) - chrání prioritně sebe.
Prosíme, pročtěte si odborné články, nebuďte v omylu a chraňte dobře sebe, ale i své okolí, tedy i své pacienty.


Podívejte se do nanovlákenné membrány respirátoru BreaSAFE

 


Značka BreaSafe spadá pod českou firmu Pardam, která se od roku 2009 zabývá výrobou nanovlákenných materiálů. Výrobce Pardam je jediným na světě, který využívá odstředivé síly k výrobě anorganických a polymerových vláken.