FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Insti-Dam® Relaxed Fit

Koferdam ve flexibilním rámečku, děrovaný 1 otvorem. Ideální pro těžce dostupná místa v distálním úseku. Blána je z tohoto důvodu úmyslně v rámečku méně vypnutá. Bez obsahu latexu.
  • NOVINKA
  • Uvolněná blána usnadňuje její usazování. V některých případech není ani nutné použít spony.
  • Jediný otvor vzdálený 1,27 cm od okraje (nikoliv ve středu) umožňuje pacientovi snadné dýchání a nebrání jeho očím ve výhledu. Netrhá se.
  • Možnost dalších otvorů dle potřeby
  • Kompaktní design pohodlný pro pacienta - upevnění mimo ústa bez nutnosti použít rámečku
  • Snadné pořízení RTG snímku - jednoduchým ohnutím rámečku
  • Kvalita Medium
  • Průměr 10,79 cm
  • Jednorázové použití
  • Barva Blue - modrá, balení 20 ks

Kód: 50Z457

Cena: 2.759,- Kč


50Z471 - Zásobník na koferdam50Z471

Cena: 797,- Kč
 

Poznámka pro potřeby vyhledávače:
Koferdam bývá někdy nesprávně nazýván kofrdam, koffrdam nebo kofferdam.