FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Insti-Dam® Latex

Koferdam ve flexibilním rámečku, děrovaný 1 otvorem
  • Snadné usazování
  • Jediný otvor vzdálený 1,27 cm od okraje (nikoliv ve středu) umožňuje pacientovi snadné dýchání a nebrání jeho očím ve výhledu. Netrhá se.
  • Možnost dalších otvorů dle potřeby
  • Kompaktní design pohodlný pro pacienta - upevnění mimo ústa bez nutnosti použít rámečku
  • Snadné pořízení RTG snímku - jednoduchým ohnutím rámečku
  • Kvalita Medium
  • Průměr 10,79 cm
  • Jednorázové použití
  • Barva Natural - přírodní, balení 20 ks

Kód: 50Z455

Cena: 2.046,- Kč


50Z471 - Zásobník na koferdam50Z471

Cena: 797,- Kč

 

Poznámka pro potřeby vyhledávače:
Koferdam bývá někdy nesprávně nazýván kofrdam, koffrdam nebo kofferdam.