FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Kromoglass 2 - výplňový materiál

Vodou míchatelný skloionomerní výplňový materiál vhodný pro výplně I. třídy dočasných zubů, opravy klínkových defektů, erodovanou sklovinu a krčkové výplně, trvalé výplně III. třídy, výplně V. třídy, dostavby pilířů, ochranné podložky a podpůrné výplně pro korunky a můstky. Radioopákní = snadné kontroly a diagnostikování. Vyjímečné adhezivní vlastnosti. Uvolňuje fluoridy.

vodou míchatelný skloionomerní výplňový materiál

prášek 20 g - univerzální barva A3

Díky vynikající chemické vazebné síle a adhezivním vlastnostem nevyžaduje KROMOGLASS 2 žádné  preparace retenčních bodů, ani aplikaci další retenční vazby. Optimální konzistence při nanášení, rychlé tuhnutí, snadná aplikace, dobré estetické vlastnosti a vysoká odolnost abrazi a kompresi dávají záruku úspěšných a dlouhotrvajících aplikací. Nejdříve smíchat malé množství a pak postupně přidávat obě složky.
Vhodné pro

 • výplně I. třídy dočasných zubů                             
 • opravy klínkových defektů
 • erodovanou sklovinu a krčkové výplně
 • trvalé výplně III. třídy
 • dostavby pilířů
 • ochranné podložky
 • podpůrné výplně pro korunky a můstky

KGL525 - Kromoglass 2, 20 g prášek, cena: 825,- Kč
NOVINKA! menší balení KGL702, 10 g, cena: 629,- Kč
dostupné od srpna 2019


Příprava a návod na použití:

Příprava kavity: preparace retenčních bodů není obvykle nutná díky vynikající vazebné síle k dentinu a sklovině, kdy vytváří optimální chemickou vazbu. Podsekřiviny však mohou podpořit vazebnou sílu. Tloušťka vrstvy výplně by neměla být tenčí než 1 mm. U kariézních lézí je nutné dutinu vyčistit 3% roztokem peroxidu vodíku, důkladně opláchnout vodou a pečlivě vysušit. Pokud je tloušťka zbytkového dentinu vyšší než 1,5 mm, není nutná další ochrana hydroxidem vápenatým. Aby nedošlo ke zhoršení adhezivní schopnosti cementu, je nutné se vyhnout použití dalšího izolačního materiálu, není-li to nezbytně nutné.

Příprava cementu: použít pouze vodu, nejlépe destilovanou, která se aspirací zavede do kapací lahvičky. Před použitím prášek protřepat. Prášek a vodu míchat na skleněné podložce pomocí plastové nebo kovové špachtle. Nejdříve po malém množství a pak postupně obě ingredience přidávat. Míchat při pokojové teplotě 18°C – 23°C. Při odlišných teplotách je dobré mít sklíčko na tuto teplotu zahřáté. Vyšší teplota zkracuje pracovní dobu, naopak nižší ji prodlužuje. Zamezit zkosení okrajů výplně. Během aplikace a tuhnutí je nutné pracovat v suchém prostředí. Pro správnou izolaci pracovního místa použít koferdam. Po aplikaci cementu ihned výplň přikrýt matricí, neboť je v této fázi citlivá na vlhko. Po sejmutí matrice je vhodné výplň pokrýt lakem. 5 – 6 minut po vytuhnutí je možné odstranit přebytky cementu a zkontrolovat výplň. Nejlepší závěrečné doleštění (jemnými disky nebo diamanty o nízkém zrnu) lze docílit po 24 hodinách. Než vytvrdnou zbytky cementu na nástrojích, je nutné je očistit studenou vodou. Uzavřít nádobu s práškem a odstranit zbytky prášku v použité odměrce.

 • Poměr míchání: 1 g vody na 5,4 – 5,6 g prášku
 • Doba míchání: 40 vteřin při 23°C
 • Pracovní doba včetně míchání: 2,5 – 3,5 minut (při 23°C)
 • Tuhnutí: 5 – 6 minut

UPOZORNÉNÍ: zamezit kontaktu se sliznicemi a očima.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na složky: fluorokřemičité sklo, kyselina polyakrylová. Přípravek nesnáší vlhkost. Nepoužívat prášek v případě, že zvlhne a ztuhne.