FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


ENA BOND....(etch & rinse) BIO

Jednosložkový univerzální bonding - na bázi ethanolu. Nadprůměrné vazební schopnosti 30 Mpa! Černá lahvička Bond, bílá lahvička katalyzátor pro duální chemickou reakci (např. při lepení skelných čepů). Oba produkty jsou bez obsahu BisGMA = neobsahují Bisfenol-A

ENA BOND a ENA CAT = neobsahují BisGMA = neobsahují Bisfenol-A

Jednosložkový bond na dentin a sklovinu s vynikajicími vazebními schopnostmi - 30 Mpa. Pro podpoření adheze s dentinem lze použít Ena Seal.
V tom okamžitku se z Ena Bondu a Ena Sealu stává dvousložkové adhezívum: nanesením vrstvy Ena Bondu jako primeru a dalším nanesením vrstvy Ena Sealu jako nenaplněného pryskyřičného pečetidla získáte mimořádně vynikajicí adhezi s dentinem - 24 Mpa
(Ena Seal viz v odděleném produktovém listě).

Charakteristiky

  • Estetika & Retence
  • Fluorescentní jako přirozený zub
  • Nadprůměrná vazební pevnost: 30 Mpa*
  • Složení na bázi ethanolu
  • Duální katalyzátor pro smíchání s bondem - použití při žádoucí chemické polymeraci

* studie Univerzita Chieti, Itálie - prof. Camillo D'Arcangelo

NA FOTOGRAFII:

  • ČERNÁ LAHVIČKA = ENA BOND
  • BÍLÁ LAHVIČKA = ENA CAT (katalyzátor - pro duální polymeraci - smíchat s Enabondem), COSM300D
    Ena Bond Catalyst = aditivum, které je jednoduše smícháno s přípravkem Ena Bond tak, aby se konvertoval do systému duální polymerace či samopolymerace primeru a bonding. Návod na použití viz návod na Ena Bond

 

Všeobecné informace:
- jednosložkový světlem polymerující adhezivní systém na dentin a sklovinu, skládá se z primeru a adheziva
- určen k pevné vazbě kompozitních materiálů, kompomerů a kovů ke sklovině i dentinu a k obecným i ušlechtilým kovům
- slouží rozvněž k přípravě kořenových kanálků před jejich plněním nebo před cementováním endodontických čepů
- je určen taktéž jako primer v případě adhezivního tmelení i nepřímých rekonstrukcí, např. keramických, kovových a kompozitních inlayí, onlayí, fazet, korunek a můstků jednosložkovým nebo duálním cementem
- kompatibilní se všemi běžnými značkami světlem polymerujících kompozitních vyplňových materiálů
- je hydrofilní = lze ho použít na mírně vlhký povrch zubu (tzv. "wet bonding")
- lze ho přeměnit na duálně tuhnoucí systém
přidáním KATALYZÁTORU Ena Bon Catalyst

PRODUKTY:

 COSM300 - ENABOND SET (jednosložkový univerzální bonding):
                  bonding 5 ml, etching gel 2 ml, 20 ks aplikátorů
                  Cena: 2.418,- Kč

COSM300A - Ena Bond jednosložkový univerzální bonding - 5 ml, cena: 2.132,- Kč
COSM300D - Ena CAT katalyzátor - pro duální polymeraci - smíchat s Enabondem, 5 ml, cena: 2.195,- Kč viz foto bílá lahvička, míchá se s bondem v poměru 1:1

COSM3M - Ena Bond aplikátory, 50 ks medium, modré, cena: 556,- Kč
COSM3S - Ena Bond aplikátory, 50 ks small, slonová kost, cena: 556,- Kč
COSM3B - Ena Bond míchací mističky, 20 ks, cena: 512,- Kč
COSM3T - Ena Etch kanyly, 25 ks, cena: 403,- Kč
COSM101 -
Ena Etch kyselina fosforečná 37%, 2 x 2 ml, cena: 495,- Kč
COSM101B
- Ena Etch kyselina fosforečná 37%, 25 ml (oblíbená "jumbo" stříkačka + 2 ks prázdných stříkaček á 2 ml), cena: 1.796,- Kč

Kompletní sortiment aplikátorů, míchacích mističek, podložek, kanyl atd. naleznete v samostatných sekcích