FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


IW IM | intensive white & milky

HFO INTENZIVNÍ SKLOVINY slouží k dobarvování a vytvoření charakterizací zubů podobných přirozeným. Vyznačují se nízkou translucencí (průsvitností) - IW (intenzivní bílá) a IM (intenzivní mléčná) - pro vytvoření např. bílých skvrnek, obláčků apod.

IW - Intensive White (intenzivní bílá)

IM - Intensive Milky (intenzivní mléčná)


INTENZIVNÍ

Součástí systému HFO jsou tři typy sklovinných hmot, u kterých můžeme pozorovat různé formy translucence (průsvitnosti). Generic enamels (GE) se střední hodnotou translucence, INTENSIVE ENAMELS (intenzivní skloviny) s nízkou translucencí a Opalescent enamels s vysokou translucencí. Intenzivní bílé a opalescentní sklovinné hmoty musí být aplikovány vždy přes hmoty dentinové a překryty sklovinou. Tímto postupem je možno se maximálně přiblížit vzhledu přirozeného zubu.

Intenzivní bílé barvy (IM - intenzivní mléčná, teplá silná bílá, IW - intenzivní bílá, "studená" bílá) jsou určeny pro další charakterizaci skloviny (rýh, hrbolků, mamelonů apod.).

S nástupem nové generace Enamel Plus HRi jsou k dispozici nové intenzivní bílé barvy (IW, IM, IWS), které naleznete na webu zde. Obě řady skloviny, HFO i HRi, jsou navzájem kompatibilní a je možné je používat s oběma systémy (dentiny a sklovinami).

 

STŘÍKAČKY:

CHFIW - Intenzivní sklovina bílá IW (Intensive White - intenzivní bílá) - refill 5 g

CHFIM - Intenzivní sklovina mléčka IM (Intensive Milky - intenzivní mléčná) - refill 5 g

Cena: 1.859,- Kč