FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Bollard® - kotevní dlahy

Bollard® kotevní dlahy a chirurgické příslušenství navrhl Dr. Hugo de Clerck. Všechny kotevní skeletální dlahy jsou vyrobeny z nejčistšího lékařského titanu. Nejnovější technologie zajišťuje jejich výrobu bez nutného svařování - jsou vcelku. Všechny výrobky mají certifikaci CE a FDA.

BOLLARDOVY KOTEVNÍ IMPLANTÁTY

Kotevní dlahy Bollard® navržené Dr. Hugo De Clerckem se používají pro skeletální kotvení v ortodontických a ortopedických aplikacích. Dlahy jsou pevně fixovány 2 šrouby (v mandibule) nebo 3 šrouby (v maxile) v bezpečné vzdálenosti od kořenů zubů. Nejčastěji se horní dlahy zavádějí na infrazygomatický hřeben maxilární opěrky monokortikálními šrouby o průměru 2,3 mm a délce 5 mm u dolních šroubů a 7 mm u horních šroubů. V dolní čelisti jsou dlahy nejčastěji zavedeny mezi špičák a postranní řezák. U některých indikací mohou být také zavedeny mezi první molár a druhý premolár.

 • Kotevní dlahy Bollard® jsou zdravotními prostředky rizikové třídy III a jsou certifikovány CE a FDA.
 • Baleno ve dvojitém obalu a pro distribuci v EU sterilizováno paprsky gama.
 • Dostupné ve 2 provedeních: Bollard (Bollardy) a Bollard with hook (Bollardy s háčkem)

BOLLARD | cena: 5.445,- Kč / ks (cena platná od 10. 10. 2022)

Bollardy bez háčku. Kód produktu udává délku implantátu od jeho horní části po 90° úhel zahnutí v krčku.

Mini dlahy se skládají ze 2 nebo 3 dírek, spojovací tyčky a fixační jednotky, která obsahuje blokovací šroub.  Konstrukce cylindrové fixační jednotky umožňuje upevnit všechny druhy drátů pro spojení s fixními aparátky. The design of the cylindrical fixation unit makes it possible to fix all kind of wires to make a connection with the fixed appliance. 21 odpovídá celkové délce od horní části dlahy k 90° úhlu zahnuté tyčky.

 • B-UL-21 | Bollard horní levý 21
 • B-UR-21 | Bollard hrní pravý 21
 • B-LL-16 | Bollard dolní levý 16
 • B-LR-16 | Bollard dolní pravý 16

  


BOLLARD WITH HOOK | cena: 4.950,- Kč / ks (cena platná od 10. 10. 2022)

Bollardy s háčkem:

Design Bollardu s háčkem je zcela podobný designu standardního Bollardu s výjimkou intraorální části:
malé kanyly .018 x .025 s pružným háčkem.

 • BH-UL-21 | Bollard s háčekm horní levý 21
 • BH-UR-21 | Bollard s háčkem horní pravý 21
 • BH-UL-19 Y | Bollard s háčkem horní levý 19 "Y"
 • BH-UR-19 Y | Bollard s háčkem horní pravý 19 "Y"
 • BH-LL-16 | Bollard s háčkem dolní levý 16
 • BH-LR-16 | Bollard s háčkem dolní pravý 16


Pouze pro horní Bollard s háčkem je k dispozici kratší "pediatrický" model. Tento model je určen pro použití u dětí, kde je redukována vertikální dimenze. V takových případech je jednodušší zavedení. Celková délka pediatrického Bollardu je 3 mm.

 • BH-UL-18-Ped | Pediatrický Bollard s háčkem horní levý
 • BH-UR-18-Ped | Pediatrický Bollard s háčkem horní pravý

                                                                                       Srovnejte horní Bollard s pediatrickým modelem: