FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Aplikace - léčba III. třídy

Skeletální kotevní dlahy jsou průkopníky v léčbě III. skeletálních tříd. Jsou určeny k modifikaci růstu čelistí.

MODIFIKACE RŮSTU ČELISTÍ

Skeletální kotevní dlahy jsou průkopníky v léčbě III. skeletálních tříd. Jsou určeny k modifikaci růstu čelistí.

U dětí s III. skeletální třídou a předsunutou dolní čelistí lze použít kotevní dlahy zavedením do horní čelisti v distálním úseku a do dolní čelisti v anteriorním úseku.

Kontinuální trakce je aplikována prostřednictvím elastických tahů upevněných mezi horní a dolní kotevní dlahou. Tím dochází k cílenému omezení růstu dolní čelisti a stimulaci růstu horní čelisti. Tyto růstové změny snižují předsunutí dolní čelisti/brady.

Více informací jsou dále dostupné na www.lesschin.com


ORTODONCIE

Všechny III. skeletální třídy vyžadují po repozici čelistí návazné přesunutí zubů. Použití Bollard® kotevních dlah umožňuje snadnou distalizaci, mezializaci a intruzi zubů.

https://tita-link.com/wp-content/uploads/2020/10/3.mp4