FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Pinzeta zahnutá - kanyly, dlouhá

Pinzeta pro snadnou adaptaci kanyl v posteriorním úseku, prodloužená rukojeť. Výrobek G&H Orthodontics. 

 PINZETA - ZAHNUTÁ, DLOUHÁ

vhodná zvláště při lepení kanyl v posteriorním sektoru


  • z ušlechtilé oceli
  • DLOUHÁ - celková délka 14,6 cm
  • umožňuje vynikající uchopení kanyl a jejich adaptaci v distálu
  • jednu špičku zasunout do kanyly, druhá špička přidržuje kanylu vně
  • špičky zahnuté
  • výrobek G&H Orthodontics

Kód:  GH-1012