FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Peán Mosquito

Peán z ušlechtilé oceli pro aplikaci elastických ligatur. Vroubkované špičky. Saténově doleštěný. Výrobek G&H Orthodontics. 

PEÁN MOSQUITO


  • vroubkované špičky
  • ušlechtilá ocel jemě matově doleštěná
  • výrobek G&H Orthodontics

Kód: 17-140