FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


PowerLinx™

PowerLinx™ je jedinečný řetízek vyráběný z patentovaných tepelně zpracovaných polymerů. Jejich molekulární stabilita vyvíjí navýšenou elasticitu a pružnost a tím si zachovává tažné síly po delší časový úsek. V pravém slova smyslu řetízek s delší pamětí. Barvy clear a grey. Bezlatexový.

Vědecké výzkumy dokumentují a dokazují, že řetízky
PowerLinx™ vydrží zatížení vyšším stresem po delší dobu
při minimální degradaci síly (viz graf).
Mají vynikající schopnost obnovy síly, ta zůstává aktivní
po delší dobu v porovnání s tradičním řetízkem.
Řetízek PowerLinx™ tedy vynakládá efektivnější
a více houževnatou sílu a tím usnadňuje pohyby zubů.


Ceny naleznete v ceníku orto zde


  • Tloušťka: .020"
  • Cívka: 2 m (6,56 ft)
  • Barvy: clear (čirá) a grey (šedá)
  • 2 druhy: short (krátký) a long (dlouhý)

Srovnání deformace: