FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


RELIANCE Phase II®

Dvousložkové samotuhnoucí adhezívum - vyvinuté speciálně pro použití v ortodoncii (obsahuje skleněná plniva). Formule obsahující patentovaný monomer uvolňující fluoridy. Vysoce naplněný materiál zajišťuje vysokou pevnost adheze.

Nepřekonatelná síla adheze = vysoce naplněná pasta se silnou mechanickou vazbou se všemi typy kovových a keramických zámků. Pro zaručenou vazbu s kompozitními zámky a zámky zesílené skelnými vlákny je nutné použít Reliance Plastic Conditioner

Obsahuje fluoridy = lepidlo i sealant obsahují monomer uvolňující fluoridy, což nemá žádný negativní vliv na pevnost vazby

Snadné odstranění = vysoce naplněné lepidlo obsahující malé skelné částice. Monomer matrix vytváří silnější vazbu sám se sebou, než se Sealantem. Výsledkem je, že velká část adhezíva je odstraněna současně se snímanými zámky. Zbytky adhezíva na sklovině se pak mnohem snáze odstraní, než jak tomu je u kompozitních hmot.

Hladká lepkavá konzistence = smíchané obě složky lepidla do požadované viskozity, kterou lze snadno aplikovat na bazi zámku, zajistí, že se zámky po adaptaci a vyrovnání nepohnou. Viskozita pasty může být navýšena při lepení lingválních retainerů - přidáním Bonding Resin do umíchané hmoty.

Není nutné uchovávat v chladu = všechny materiály Reliance Orthodontics mají unikátní systém katalyzátorů, které nevyžadují chlazení.

Aktivní oblouk je možné aplikovat 5 minut po finálním vytvrzení posledního nasazeného zámku

UPOZORNĚNÍ:
Dle platného nového nařízení EU je fluorid sodný považován za léčivý přípravek a vyžaduje certifikaci zdravotních prostředků rizikové třídy III. Z tohoto důvodu nebyly již některé produkty zahrnuty do platného CE certifikátu firmy Reliance Orthodontics a není možný jejich dovoz do EU.
Výrobky této produktové skupiny, které mají platný CE certifikát vydaný 4/2018:
1PSA, PJB, 1PSB, S7B, S20B

 

PSF - set závitových stříkaček obsahující:
pastu A (katalyzátor), 18 g
pastu B (základní), 18 g
Sealant Resin, 2 lahvičky á 3 cm3
Etching v lahvičce, 9 g
míchací podložky, špachtle, dřevěné aplikátory a štětečky


PJF
- set obou past
v kalíškách
ostatní obsah je shodný s PSF setem1DCSAF
- duálně polymerující - katalyzátor, pasta A, celkem 18 g (tj. 3 stříkačky á 6 g).

Uvolňuje fluoridy.1PSAF
- pasta A v závitové stříkačce, 6 g  
1PSA - bez fluoridů  


1PSB
- pasta B v závitové stříkačce, 6 g  PJAF
- pasta A v kalíšku, 18 g  
PJB - pasta B v kalíšku, 18 g  S20B
- Sealant Resin B, 20 g  


 

 Ceny naleznete v ceníku orto zde