FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


ReliaMold™ TVAR TRNU

Formička pro vlastní tvorbu estetických atačmentů - tvar trnu pro minimalizaci zlozvyků (cucání palce, tlačení jazyka atd.)

HABIT CONTROL TIP

MALÝ KUŽELOVITÝ TRN

lze vytvořit na vnitřní straně řezáků

pro minimalizaci zlozvyků (cucání palce, tlačení jazyka apod.)

 

Určeno pro světlem tuhnoucí kompozita – formičku snadno naplnit, adaptovat k zubu, polymerovat a sejmout formičku. Formičky možno použít opakovaně – celý attachment je hotov během několika vteřin. Možno použít jakékoliv světlem tuhnoucí adhezívum – doporučujeme L.C.R.™ od firmy Reliance® nebo Flow HRi firmy Micerium S.p.A. = obojí vysoce naplněné

Formičky jsou k jednorázovému použití.