FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


ReliaMold™ KANYLA

Formička pro vlastní tvorbu estetických atačmentů - estetická kanyla. Pro fixaci oblouků na moláry (např. pro pevný úchyt retainerů).

MOLAR TUBE

ESTETICKÁ KANYLA

pro fixaci oblouků na moláry, zajistí se tak

např. pevný úchyt retainerů před sklouznutím

  • RMT | MOLAR TUBE | estetická kanyla | bal. 25 ks | cena: 2.847,- , aplikátor
  • BHA | aplikátor | 1 ks | cena: 86,- Kč (není součástí balení)

Určeno pro světlem tuhnoucí kompozita – formičku snadno naplnit, adaptovat k zubu, polymerovat a sejmout formičku. Formičky možno použít opakovaně – celý attachment je hotov během několika vteřin. Možno použít jakékoliv světlem tuhnoucí adhezívum – doporučujeme L.C.R.™ od firmy Reliance® nebo Flow HRi firmy Micerium S.p.A. = obojí vysoce naplněné

Formičky jsou k jednorázovému použití.