FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


ReliaMold™ FIXACE DRÁTŮ

Formička pro vlastní tvorbu estetických attachmentů - pro fixaci/lepení oblouků, širší a užší.

WIRE HOLDER

SMALL nebo LARGE

pro lepení / fixaci oblouků (např. retenčních) do síly .020,

dvě možnosti: širší formička (delší bondovací ploška), užší (kratší ploška)


Určeno pro světlem tuhnoucí kompozita – formičku snadno naplnit, adaptovat k zubu, polymerovat a sejmout formičku. Formičky možno použít opakovaně – celý attachment je hotov během několika vteřin. Možno použít jakékoliv světlem tuhnoucí adhezívum – doporučujeme L.C.R.™ od firmy Reliance® nebo Flow HRi firmy Micerium S.p.A. = obojí vysoce naplněné

Formičky jsou k jednorázovému použití.