FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


ReliaMold™ DISTÁLNÍ NÁKUS

Formička pro vlastní tvorbu estetických atačmentů - distální nákusy. Vytvoří přesný zaoblený nákusný hrbolek.

MOLAR PAD

DISTÁLNÍ NÁKUSY

vytvoří přesný zaoblený nákusný hrbolek

  • RMMP | MOLAR PAD | distální nákusy | bal. 25 ks | cena: 2.847,- Kč
  • BHA | aplikátor | 1 ks | cena: 86,- Kč (není součástí balení)Určeno pro světlem tuhnoucí kompozita – formičku snadno naplnit, adaptovat k zubu, polymerovat a sejmout formičku. Formičky možno použít opakovaně – celý attachment je hotov během několika vteřin. Možno použít jakékoliv světlem tuhnoucí adhezívum – doporučujeme L.C.R.™ od firmy Reliance® nebo Flow HRi firmy Micerium S.p.A. = obojí vysoce naplněné

Formičky jsou k jednorázovému použití.