FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


ReliaMold™ BITE RAMP

Formička pro vlastní tvorbu estetických atačmentů - frontální nákusy 3 mm a 5 mm pro použití při úpravě okluze.

BITE RAMP

formičky pro nutnou úpravu okluze - tzv. bite turbo


  • RMBR3 | BITE RAMP (3 mm) | frontální nákusy | bal. 25 ks | cena: 2.847,-
  • RMBR5 | BITE RAMP (5 mm) | frontální nákusy | bal. 25 ks | cena: 2.847,-
  • BHA | aplikátor | 1 ks | cena: 86,- Kč (není součástí balení)

Nákusné plošky se používají zvláště v případě nutné úpravy okluze

 

Určeno pro světlem tuhnoucí kompozita – formičku snadno naplnit, adaptovat k zubu, polymerovat a sejmout formičku. Formičky možno použít opakovaně – celý attachment je hotov během několika vteřin. Možno použít jakékoliv světlem tuhnoucí adhezívum – doporučujeme L.C.R.™ od firmy Reliance® nebo Flow HRi firmy Micerium S.p.A. = obojí vysoce naplněné

Formičky jsou k jednorázovému použití.