FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Patrové kanyly

Patrové kanyly k bodování na kroužky - různých typů. Kusový prodej - bodování na kroužky možné

NEJOBVYKLEJI BODOVANÁ PATROVÁ KANYLA


M040-01 - Univerzální patrová kanyla s oknem, vodicí zářez, baleno kusově

Ceny naleznete v ceníku orto zde

 

OSTATNÍ SORTIMENT PATROVÝCH KANYL: