FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Titanol distalizační pružiny otevřené

Distalizační pružiny otevřené, tlačné. Vyvíjejí sílu 110 g, délka 180 mm. Balení 3 ks.

TITANOL® distalizační pružiny

Tlačné pružinky od firmy Forestadent předepnutá. To znamená, že klinicky účinná síla zůstává nezměněna až do konce svého pracovního působení, zatímco nepředepnuté pružiny postupně ztrácejí svojí sílu až k bodu nula.

  • Přerušované uzavřené sekce pružiny dovolují pružinu zkracovat do požadované délky a u zhuštěného místa fixovat
  • Balení 3 ks
  • 311-2020 | 110 g | délka 180 mm | balení 3 ks