FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


G4™ NiTi pružinky - otevřené

G4™ NiTi OPEN - otevřené/tlačné pružinky otevírají a udržují mezery, a to jemně a účinně. Balení buď v cívce 21'', nebo řezané 3x 7''. Široký výběr tlačných sil měřeny v g při 25% a 50% stlačení. MDR.

G4 NiTi pružinky OTEVŘENÉ | TLAČNÉ

  • Precizně tvarovaná pružina NiTi do uzavřené spirály
  • Konzistentní síly
  • Zůstává aktivní do doby zaplnění mezery
  • Konstatní síly jak tlačné, tak i v dekompresi

Balení:

  • cívka v délce 21''
  • řezané v délce 7'' - balení 3 ks

TABULKA VELIKOSTÍ:

  • naleznete tam jak cívky, tak i řezané napřímené
  • povšimněte si hodnot při kompresi 25 % a 50 % (měřeno v gramech)

Ceny naleznete v ceníku orto zde