FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


G4™ NiTi - molárové distalizační otevřené

G4™ NiTi - molárové distalizační otevřené. Vyvíjení jemné síly 100 g pro pomalý posun molárů (cca 1 - 1,5 mm za měsíc). Bez nutné spolupráce pacienta. Dostupné v cívce 21'', nebo napřímené 7'' - 3 ks. MDR.

OTEVŘENÉ PRUŽINKY - DISTALIZAČNÍ - G4NiTi


  • Vyvíjejí jemnou sílu 100 g pro pomalou distalizací molárů
  • Vnitřní průměr .045
  • Pomalý posun moláru o 1 - 1,5 mm za měsíc
  • Bez nutné spolupráce pacienta
  • Dostupné v cívce 21'', nebo napřímené 7'' - 3 ks
  • Nasazují se na oblouk a kotví se stopkami, elastiky či Nanceho zařízením pro dosažení maximálního efektu
  • Přerušované uzavřené sekce pružiny dovolují pružinu zkracovat do požadované délky a u zhuštěného místa fixovat

 

Balení:

  • cívka 21''

 


  • řezané 7'' - 3 ks 


TABULKA VELIKOSTÍ:

 Ceny naleznete v ceníku orto zde