FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Ocelové SOFT cívky

Temperovaný .016 jemný ocelový drát v cívce - pro různé aplikace, zvláště pak pro zajištění palatálních expanderů a ligování konvertibilních kanyl po sejmutí plíšku

OCEL .016 temperovaná

Temperovaný .016 jemný ocelový drát v cívce - pro různé aplikace, zvláště pak pro zajištění palatálních expanderů a ligování konvertibilních kanyl po sejmutí plíšku

  • Cívka 15 ft (stop)
  • SSSOF016


Ceny naleznete v ceníku orto zde