FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Nanda BT3 Intrusion Arch

Nanda BT3 intruzní oblouk se speciálně předaktivovanými kličkami na 30° je určen k posunu molárů z II. třídy do I. třídy.

Nanda BT3 intruzní oblouk

 

  • vsune se do molárových kanyl s předaktivovanými kličkami na 30° 2-3 mm meziálně ke kanylám a oblouk tak leží pasivně k vestibulárnímu sulku
  • aktivace se dosáhne tím, že se dostane do okluzní oblasti a naváže se na přední segment připojený ke čtyřem řezákům
  • inruzní síla 40-50 g je vyvíjena na řezáky a současně moláry a/nebo bukální segment se recipročně posouvá extruzními silami a distálně točivými silami na molárech
  • celý tento moment je určen k posunu molárů z II. třídy do I. třídy

INDIKACE:

  • intruze řezáků
  • simultánní korekce II. třídy molárů
  • "hořící" řezáky
  • korekce lehce otevřeného skusu (extruze řezáků)
  • korekce frontálního vyššího skusu
  • prevence vedlejších účinků spojených s retrakcí špičáků