FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Reliance Orthodontic

Kompletní katalog Reliance Orthodontics - vydání 2020

Reliance Orthodontic Products, Inc.
zde naleznete kompletní sortiment produktů výrobků

                                                   
 

V souvislosti s novou EU legislativou není dovolen dovoz produktů s fluoridy (byla by nutná jiná certifikace CE pro EU, třídy III.). Proto je možné, že některé kódy zboží z katalogu nebudeme moci dovézt. Níže uvádíme přehled produktů, které se vůbec nedováží a dále takových produktů, které mají alternativní řešení v balení bez fluoridů.

Kódy dostupného zboží:                                                   Kódy zboží, kde je zastaven dovoz
USA kód - EU kód                                                              a nemá již platný CE certifikát:

BL - NFBL                                                                          AKP
BLB - NFBLB                                                                      APP
BLSA - NFBLSA                                                                 BEGS
BLSAB - NFBLSAB                                                            CLB
ERJF - EUERJ                                                                    DCJAF
ERJAF - ERJA                                                                    1DCSAF
1ERSAF - 1ERSA                                                                DPA
ERSF - EUERS                                                                   EFJAF
LBBPPF - LBBPP                                                              1EFSAF
LBBPTF - LBBPT                                                               EHJF
LBEMPF - LBEMP                                                              EHSF
LBEPF - LBEP                                                                    ERBJAF
LBMPPF - LBMPP                                                              1ERBSAF
LBPPF - LBPT                                                                    LBEMPF W/AS
LBTPPF - LBTPP                                                                LBEMTF
LBTPTF - LBTPT                                                                 LBEMTF W/AS
LLUBLBP - NFLLUBLBPP                                                    LBEPF W/AS
PJAF - PJA                                                                          LBEPF W/PLUS
PJF - EUPJ                                                                          LBET
PLPF -
PLP                                                                         LBETF
PLPKFAS - PLPKAS                                                            LBETFAS
PLTF - PLT                                                                           LBOPS
1PSAF - 1PSA                                                                      LBPSF
PSF - EUPS                                                                          LBPTFLN
SMBL - NFSMBL                                                                  LBPTFLN
SMBLB - NFSMBLB                                                              LCRET
UBLPP - NFUBLPP                                                               LLTIPS
UBLBPP - NFUBLBPP                                                           LLTIPS10
                                                                                             LLUBLP
                                                                                             NFLLUBLPP
                                                                                             PLPK
                                                                                             PLPKF
                                                                                             PLTT
                                                                                             QCPLB
                                                                                             QCPP
                                                                                             QCPT
                                                                                              MEF
                                                                                              UVML