FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ
ItalDent  /  Vzdělávání  /  Zahraniční akce

Vzdělávání

Společnost ItalDent pravidelně organizuje vzdělávací akce. Zve také přední školitele ze zahraničí a podporuje jejich účast na akcích pořádaných jinými subjekty v České republice.  Naše dlouhodobě pořádané kurzy jsou aktualizovány v závislosti na nových poznatcích, trendech a zkušenostech - přinášíme vždy něco nového, a tak zaznamenáme i opakovanou účast ze strany zubních odborníků.

   Snahou je přiblížit českým odborníkům přednášející světové úrovně. Vzdělávací aktivity ItalDent soustředí i na vědy mimo zubní obory, které jsou však neméně podstatné: psychologie, ekonomické vědy a marketing.

Zahraniční akce

Art of Composite 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na již čtvrté setkání velmi úspěšného cyklu, který se tentokrát zaměří na téma
ESTETIKA - FUNKCE - POSTURA. Významným hostem letošního ročníku bude spolutvůrce kompozitního systému Enamel Plus HRi FUNCTION - prof. Camillo D'Arcangelo. Dále přednáší Alessandro Conti (Itálie), Alexander Fetsych (Ukrajina), Dorota Stankowska a Joanna Chodorowska (Polsko), David Pisuk (Polsko) a zubní technik Roman Frączek.

Organizátor akce: Micerdent, Polsko

Registrace telefonicky a e-mailem:
Adrianna Olszewska, +48 517 322 233
edu@micerdent.pl

Předkongresový kurz - 24. 11. 2017
+ live demo
Maxim Belograd
Cena: 160.- EURO

Kongres Art of Composite - 25. 11. 2017
Camillo D'Arcangelo (Itálie)
Alessandro Conti (Itálie)
Alexander Fetsych (Ukrajina)
Dorota Stankowska (Polsko)
Joanna Chodorowska (Polsko)
Roman Frączek, zubní technik (Polsko)
David Pisuk (Polsko

Cena: 210.- EURO

OBA DNY DOHROMADY - CENA: 340.- EURO

webové stránky kongresu (v polštině) zde

program kongresu v AJ zde

Kdo:

kolektiv přednášejících

Kdy:

24. - 25. 11. 2017

Kde:

Varšava, Sound Garden Hotel, Polsko

Počet kreditů:      Cena: EU: 160+210 |340

Kontakt:

Adrianna Olszewska, Polsko

+48 517 322 233


3rd Annual Orthodontic Symposium

Solutions and Treatments of hard orthodontic biomechanics cases from complex to simple!

Srdečně zveme všechny zákazníky a vážné zájemce na
3. výroční ortodontické sympozium do Lisabonu.

Registrace: Jana Pochvalovská, tel: 774 656 646
                   jana.pochvalovska@italdent.cz

Účast ZDARMA pro limitovaný počet účastníků - nutno registrovat nejpozději do 1. 5. 2018

Dopravu a ubytování si každý zajistí sám.
V hotelu speciální ubytovací ceny pro účastníky.

Více informací zde:

 

Kdo:

Dr. Massimo Lupoli, Florence Dr. Bruno Oliva, Rome

Dr. Sara C. Cervera, Valencia

Kdy:

25. - 26. 5. 2018

Kde:

Lisabon, Tivoli Oriente Hotel

Počet kreditů: 0      Cena: ZDARMA

Kontakt:

jana.pochvalovska@italdent.cz

+420 774 656 646