FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ
ItalDent  /  Vzdělávání - Domácí akce

Vzdělávání

Společnost ItalDent pravidelně organizuje vzdělávací akce. Zve také přední školitele ze zahraničí a podporuje jejich účast na akcích pořádaných jinými subjekty v České republice.  Naše dlouhodobě pořádané kurzy jsou aktualizovány v závislosti na nových poznatcích, trendech a zkušenostech - přinášíme vždy něco nového, a tak zaznamenáme i opakovanou účast ze strany zubních odborníků.

   Snahou je přiblížit českým odborníkům přednášející světové úrovně. Vzdělávací aktivity ItalDent soustředí i na vědy mimo zubní obory, které jsou však neméně podstatné: psychologie, ekonomické vědy a marketing.

Domácí akce

Stratifikace ve frontálním úseku

aneb "Nezáleží na metodě, ale na výsledku"Pokud plánujeme rekonstrukci frontálního úseku, potom musíme věnovat velkou pozornost pečlivému naplánování jednotlivých kroků samotného výkonu. Je to důležitá podmínka uspokojivého výsledku. Je samozřejmé,  se nelze pustit do této přestavby bez základních znalostí anatomie této oblasti. Proto bude první část přednášky věnována anatomii a základním estetickým pravidlům. Na základě ujasnění těchto teoretických předpokladů budeme pokračovat v praktické modelaci, na kterou bude zaměřena převážná část tohoto kurzu.

 *) BONUS NAVÍC v hodnotě 2.040,- Kč!
Účastníci kurzu obdrží ZDARMA
sklovinu Bio Function (5 g) + Flow UD3 (1 g)

Kapacita kurzu 16 osob

PROGRAM:
7. 4. 2018 | Nový Jičín | Wellness hotel Abácie program zde
- KURZ OBSAZEN
8. 4. 2018 - přidáváme nedělní termín v Novém Jičíně,
- program zde

9. 6. 2018 | Praha | Hotel Extol Inn - program zde

Kdo:

MDDr. Michal Czyž

Kdy:

7. 4. a 9. 6. 2018

Kde:

Nový Jičín a Praha

Počet kreditů: 5      Cena: 4.900,- Kč*

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236


Kompozit pro všechny indikace

Teoretický kurz s praktickým nácvikem modelace. Kompozit nebo keramika? Čelistní vztahy při artikulaci - úloha frontálních zubů a jejich estetické pojetí, výplně v postranním úseku a okluze. Ošetřit přímo či nepřímo? Praparace, adheze. Stratifikace známá či neznámá, nikoliv však složitá. Opracování povrchu a leštění. Souhrnné know-how pro PZL Každý účastník bude mít možnost obdržet kompletní prezentaci přednášky. Požádejte obratem po kurzu MUDr. Svobodu písemně na: svoboda@dvdent.cz - zasílá pak zájemcům jednorázově.

*) BONUS NAVÍC v hodnotě 2.040,- Kč!
Účastníci kurzu obdrží ZDARMA
sklovinu Bio Function (5 g) + Flow UD3 (1 g)

Kapacita kurzu 20 osob

PROGRAM:
Podrobné informace zde

Kdo:

MUDr. Daniel Svoboda

Kdy:

13. 4. 2018

Kde:

Praha, Hotel Extol Inn

Počet kreditů: 5      Cena: 5.300,- Kč*

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236


Čtyřruční práce

ČTYŘRUČNÍ PRÁCE...ANEB ČTYŘI RUCE UDĚLAJÍ VÍCE PRÁCE. Nový kurz organizovaný MUDr. Tomášem Vaňkem Vás přivede do ordinace "in vivo" uvidíte - a na vlastní uši uslyšíte...

... jak pracovat profesionálně, efektivně, elegantně
    a zdravě
... jak minimalizovat riziko přenosu infekce v ordinaci
... jak koncipovat zubní praxi z hlediska architektonicko-
    stavebního, uspořádání nábytku, křesla atp.

Po absolvování kurzu budete okamžitě schopni
začít pracovat a myslet jinak

Kurz se koná ve studiu dentální estetiky
MUDr. Tomáše Vaňka

Více informací zde

Kdo:

MUDr. Tomáš Vaněk

Kdy:

21. 4. 2018

Kde:

Jihlava

Počet kreditů: 0      Cena: 9.000,- a 6.000,-

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236


Nepřímá kompozitní onlej

Teoretický kurz s praktickým nácvikem modelace / cementace onlej na modelu. Tandem špičkových profesionálů se detailně věnuje a navzájem doplňuje svá sdělení s cílem komplexně zhodnotit kritéria pro nepřímé restaurace. Souhrnné know-how pro PZL (detaily blíže v programu). Každý účastník bude mít možnost obdržet kompletní prezentaci přednášky. Požádejte obratem ihned po kurzu MUDr. Svobodu písemně na: svoboda@dvdent.cz - zasílá pak zájemcům jednorázově.

*) BONUS NAVÍC v hodnotě 2.040,- Kč!
Účastníci kurzu obdrží ZDARMA
sklovinu Bio Function (5 g) + Flow UD3 (1 g)

Kapacita kurzu 20 osob

PROGRAM:
po
drobné informace zde

Kdo:

MUDr. Daniel Svoboda

MUDr. Jan Vojík

Kdy:

12. 5. 2018

Kde:

Praha, Hotel Extol Inn

Počet kreditů: 5      Cena: 5.500,- Kč*

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236


Co by měl nejen mladý zubař znát?

aneb MODELACE - umíme respektovat přírodu?, KARIOLOGIE - známe svého protivníka?
Teoreticko-praktický kurz určený pro PZL, ale i čerstvé absolventy. Cílem kurzu je podělit se o nejnovější trendy současné stomatologie a představení inovativních materiálů. Velká část dopoledního bloku je věnovaná praktickému nácviku modelace s důrazem na finální opracování pro zajištění trvanlivosti v čase. Odpolední část se zaměří na  nové pohledy ošetření, prevenci a diagnostiku zubního kazu.

*) BONUS NAVÍC v hodnotě 2.040,- Kč!
Účastníci kurzu obdrží ZDARMA
sklovinu Bio Function (5 g) + Flow UD3 (1 g)

Kapacita kurzu 10 osob
Během polední pauzy možnost prohlídky kliniky DVDent - recepce, ordinace ZL a DH, sterilizace, organizace praxe.
Dopravu z Prahy do DVDentu Vám pomůžeme vyřešit, nemáte-li vlastní.

PROGRAM:
po
drobné informace zde

Kurz 21. 4. 2018 zrušen

Kdo:

MDDr. Andrej Janiš

Kdy:

2018: 24.3.|23.6.

Kde:

DVDent, Vědomice|Roudnice n/L

Počet kreditů: 5      Cena: 3.100,- Kč*

Kontakt:

Ing. Pavlína Čertykovcev

+420 774 090 236