FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Bio Function stříkačky a sety

Nový biokompatibilní kompozit | SKLOVINY - sortiment stříkaček a setů

S E T Y :

CR3FB - SET ENAMEL PLUS HRI BIO FUNCTION
Obsahuje 3 stříkačky á 2,5 g:
BF1, BF2, BF3
cena: 2.280,- Kč

R E F I L L    S T Ř Í K A Č K Y :

CHRBF1 - Bio Function - sklovina do postranního úseku
nízký jas
stříkačka 5 g
cena: 1.690,- Kč

CHRBF2 - Bio Function - sklovina do postranního úseku
střední jas
stříkačka 5 g
cena: 1.690,- Kč

CHRBF3 - Bio Function - sklovina do postranního úseku
vysoký jas
stříkačka 5 g
cena: 1.690,- Kč